GÖNÜLLÜ ÇALIŞANLAR

Gönüllü Çalışan Kime Denir:

Denetimli serbestlik müdürlüklerinde, kendi istekleri doğrultusunda;

- denetimli serbestlik uygulanan kişilerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmaları,

- suç mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, suçtan etkilenen kişilere yardım edilmesi,

amaçları ile sosyal, psikolojik, maddi destek hizmetlerinde bulunan ve bunları gizlilik ve tarafsızlık ilkelerini gözeterek yerine getiren kişilere gönüllü çalışan denir.

Gönüllü Çalışabilmek İçin Aranan Koşullar :

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Başvuru tarihinde on sekiz yaşını bitirmiş olmak,

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Başvuru dilekçesi

2- Gönüllü Başvuru Formu

3- Yerleşim Yeri Belgesi