MAĞDUR HİZMETLERİ

Mağdur Kimdir?

Mağdur, kendisine ya da birinci derecede aile üyelerinden birine karşı işlenen suçun fiziksel, duygusal veya maddi sonuçları sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan kişidir.

Mağdurlar İçir Ne Yapıyoruz?

Hükümlüye verilen ceza mağdurun uğradığı zararı ortadan kaldırmamaktadır. Mağdurun uğradığı zararın giderilebilmesi için onarıcı bir yardım sunmanın gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla müdürlüğümüz  bünyesinde  Mağdur Destek Hizmetleri Bürosu kurulmuştur.

Müdürlüğümüzce insan onuruna saygı, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak mağduralara;

● Suç ve sonrasındaki yaşanan süreçle ilgili bilgilendirmeleri,

● İhtiyaç duydukları psiko-sosyal yardımın sağlanması,

● Suç sonrası uğradıkları sosyal ve ekonomik kayıplarının giderilmesi,

● Karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olunur.