MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

Denetimli serbestlik sistemi, 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunun 20.07.2005 tarih ve 25881 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Türk Ceza Adalet Sistemine entegre edilmiş, anılan kanunla aynı yıl denetimli serbestlik hizmetlerini yürütmek üzere Ağır Ceza Merkezlerinde denetimli serbestlik müdürlükleri kurulmuştur.

Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müz de 2005 yılında kurulmuş olup, denetimli serbestlik hizmetlerini kuruluşundan bu yana  büyük bir titizlikle sunmaya devam etmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür , 3 Denetimli Serbestlik Uzmanı, 6 Denetimli Serbestlik Memuru ve 1 memur görev yapmaktadır.

Müdürlüğümüzün idari ve denetimsel teşkilat şeması;

Açıklama: C:\Users\ab106446\Desktop\anaresimler\mud_sema.png

Müdürlüğümüzün sunduğu denetimli serbestlik hizmetlerine katkı sağlayan bir çok kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşu bulunmakta olup, bu hizmetlerle;

● suç işleyerek toplumla uyumsuzluğu bulunan kişilerin, eğitim iyileştirme faaliyetleriyle toplumla bütünleşmelerinin sağlanıp topluma faydalı bireyler olarak kazındırılmaları,

● suçtan etkilenen kişilerin ve suç mağdurlarının ise verilen ekonomik, sosyal, psikolojik destek lerle ihtiyaç duyulan yardımın yapılması ile mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmektedir.