Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 Yılı Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği Uygulaması Sınavı Mazeretlere İlişkin Duyuru......!!!
08.06.2023

T.C.
SİNOP ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ  
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ZABIT KATİPLİĞİ - İCRA KATİPLİĞİ
UYGULAMA SINAVI MAZERETLERE İLİŞKİN

DUYURUSU

                  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20/04/2023 tarih ve E-32992892-398/11083 sayılı Komisyonumuza verilen sınav izni gereğince; Sinop (2) Ayancık (3) Türkeli (1) zabıt katibi; 


                  Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 27/04/2023 tarih ve  99849611-E.1026/4006 sayılı yazısı ile Komisyonumuza verilen sınav izni  gereğince; Gerze (1) İcra katibi alımına ilişkin 09/06/2023 tarihinde yapılacak olan uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylardan;
Zabıt Katipliği ve İcra Katipliğine girecek olan ve mazeret dilekçesi sunan adayların mazeretleri Komisyon Başkanlığımızın 08/06/2023 tarih ve 2023/112 Sayılı kararı ile  KABUL EDİLMİŞ OLUP;


              Mazeret dilekçesi göndererek mazeretleri kabul edilen ve 09/06/2023 Cuma günü yapılacak olan uygulama sınavına katılamayacak olan adayların;


                UYGULAMA SINAVLARI 13/06/2023 Salı günü  Saat 15:00'den itibaren yapılacaktır.  Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 

                İlanen duyurulur. 08/09/2023

   
                                                                                                                                                Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 
                                                                                                                                                  Adalet Komisyonu Başkanlığı  
                                                                                                     
                                        


 


 

Adres

Kefevi Mah. Hükümet Meydanı No:4, 57000 Merkez/Sinop

Telefon

0368 261 2546

0368 261 2641

E-Posta

sinopcbsisaretadalet.gov.tr