Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SÖZLÜ MÜLAKAT MAZERETLERİNE İLİŞKİN DUYURU
16.06.2023

T.C.
SİNOP 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

TÜM ÜNVANLAR İÇİN
SÖZLÜ MÜLAKAT  MAZERETLERİNE  İLİŞKİN  

DUYURUSU

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 2023 Yılı için 10.719 Sözleşmeli Personel Alımı Sınav izni kapsamınca Sinop Adliyesine 2 Sözleşmeli Zabıt Katibi. 2 Sözleşmeli Mübaşir, 2 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi; Ayancık Adliyesine 3 Sözleşmeli Zabıt Katibi, 1 Sözleşmeli Mübaşir, 1 Sözleşmeli Şoför; Türkeli Adliyesine 1 Sözleşmeli Zabıt Katibi, 1 Sözleşmeli Mübaşir, 1 Sözleşmeli Şoför ve 1 Sözleşmeli Hizmetli sözleşmeli personel alımına ilişkin  Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Mübaşir ve Hizmetli kadroları ve Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 27/04/2023 tarih ve  99849611-E.1026/4006 sayılı yazısı ile Komisyonumuza verilen sınav izni  gereğince; Gerze (1) İcra katibi alımına ilişkin 19/06/2023 tarihinde yapılacak sözlü mülakata girmeye hak kazan adaylardan; mazeret dilekçesi sunan adayların mazeretleri Komisyon Başkanlığımızın 16/06/2023 tarih ve 2023/114 Sayılı kararı ile  KABUL EDİLMİŞ OLUP;


              Mazeret dilekçesi göndererek mazeretleri kabul edilen ve 19/06/2023 Cuma günü yapılacak olan sözlü mülakat sınavına katılamayacak olan adayların;


                SÖZLÜ SINAVLARI 21/06/2023 Çarşamba günü  Saat :15.00'dan itibaren yapılacaktır.  Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 

                İlanen duyurulur. 16/06/2023

   
                                                                                                                                                Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 
                                                                                                                                                  Adalet Komisyonu Başkanlığı  
                                                                                                     

 

   

Adres

Kefevi Mah. Hükümet Meydanı No:4, 57000 Merkez/Sinop

Telefon

0368 261 2546

0368 261 2641

E-Posta

sinopcbsisaretadalet.gov.tr